Vyhledávání


Kontakt

Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka
Horní náměstí 365/7
779 00 Olomouc

Tel.: 603 279 603 (advokátka)
Tel.: 775 263 352 (koncipientka)

E-mail: kovarikova@akkovarikova.cz

AKTUÁLNĚ O KORONAVIRU V ČESKÉ REPUBLICE

21.04.2020 18:50

 

 

V souvislosti s koronavirovou situací v České republice přijala vláda dne 12. března 2020 Usnesení č. 1941, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb., kterým byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav, a to od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Nouzový stav byl na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prodloužen do 30. dubna (usnesení ze dne 7. dubna 2020 č. 1012). V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu došlo k přijetí následujících opatření:

- omezení volného pohybu

- opatření na státních hranicích

- opatření v oblasti maloobchodu a služeb

- opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí

- opatření v dopravě

- opatření v sociální oblasti

- opatření v oblasti zdravotnictví

- omezení v oblasti činnosti úřadů a samospráv

- opatření v oblasti zajišťování bezpečnosti, a další


 

Vláda projednala a schválila předběžný scénář uvolňování mimořádných opatření.

 • od 20. dubna 2020 se povolují např.:

  • individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 studentů

  • řemesla s provozovnou

  • farmářské trhy a tržiště

  • svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek

 

 • od 27. dubna 2020 se povolují:

  • provozovny do 200 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5000 m2 s výjimkou provozoven se samostatným vchodem z venkovního prostoru


 

 • od 11. května 2020 se povoluje např.:

  • přítomnost studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria

  • provozovny do 1000 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5000 m2 s výjimkou provozoven se samostatným vchodem z venkovního prostoru

  • provoz autoškol

  • posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny)

 

 • od 25. května 2020 se povoluje např.:

  • možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině

  • restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek

  • holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby

 

 • nejdříve od 1. června 2020 se povoluje:

  • možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách.

  • omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách

 

 • nejdříve od 8. června 2020 se povoluje např.:

  • všechny provozovny v nákupních centrech

  • provozovny nad 1 000 m2, které nejsou v nákupních centrech

  • restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory

  • hotely a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren) a další


Nutno dodat, že k výše popsaným uvolňováním bude docházet pouze za předpokladu, že nedojde ke zhoršení epidemiologické situace v České republice.


 

 

 

(sestavila Michaela Bumbalíková)