Vyhledávání


Kontakt

Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka
Horní náměstí 365/7
779 00 Olomouc

Tel.: 603 279 603 (advokátka)
Tel.: 775 263 352 (koncipientka)

E-mail: kovarikova@akkovarikova.cz

EPIDEMIE KORONAVIRU A DOPADY NA CESTOVNÍ RUCH

21.04.2020 19:33

 

Epidemie koronaviru se ve velké míře negativně projevila v mnoha sférách každodenního života, nepochybně také do oblasti cestovního ruchu. K 21. dubnu 2020 je v legislativním procesu návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu. Návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou i Senátem, 20. dubna 2020 podepsán prezidentem a nyní zbývá už jen podpis předsedy vlády a následné předání k uveřejnění ve Sbírce zákonů, což je podmínkou platnosti takového právního předpisu. Lze tedy konstatovat, že zákon byl přijat. A jak vlastně tento zákon zmírní dopady na cestovní ruch?

Zákon se bude vztahovat na zájezdy, jejichž termín zahájení byl od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. V tomto bodě je nutné si vymezit, co je to vlastně zájezd. Zákonodárce zájezd definuje jako soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu. Službami cestovního ruchu se přitom rozumí doprava zákazníka, ubytování, nájem automobilu, motocyklu či jiného motorového vozidla a v poslední řadě jsou službami cestovního ruchu i jiné služby, které ze své podstaty nejsou součástí již vymezených – to může být např. pořádání výletů, prohlídka s průvodcem, prodej skipasů atd. Pokud tedy máte např. zaplacený týdenní pobyt v ubytovacím zařízení a současně zajištěnou dopravu do takového zařízení (typicky přes cestovní kancelář), jedná se nepochybně o zájezd. Pokud jste si ale např. pouze zakoupili tzv. „sami na sebe“ letenku, zákon se na váš případ vztahovat nebude a takový případ bude nutno řešit individuálně s leteckou společností.

Zákon logicky řeší primárně vrácení peněz klientům za zrušené zájezdy. Mechanismus byl nastaven tak, že cestovní kanceláře mohou vracet peníze za zrušené zájezdy až po 31. srpnu 2021. Nyní klienti dostanou poukazy na zájezd ve stejné hodnotě, jaká byla hodnota zrušeného zájezdu. Takový poukaz bude možno vyčerpat právě do 31. srpna 2021, a pokud tak do té doby klienti neučiní, cestovní kanceláře jim peníze následně vrátí. Důvodem přijetí tohoto zákona byla zejména snaha zabránit zkrachování mnohých cestovních agentur. Nutno také dodat, že poukazy budou chráněny zárukou pro případ úpadku cestovní kanceláře a vydávat se budou bez doplatku.

Zvláštní postavení pak budou mít lidé, kteří spadají do tzv. zvláště zranitelných skupin – jde o seniory nad 65 let, zdravotně postižené, nezaměstnané, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, těhotné ženy, o osamělé rodiče pečující o nezaopatřené dítě, případně o lidi, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat. Ti budou mít možnost poukaz odmítnout a požadovat okamžité vrácení peněz.(sepsala Michaela Bumbalíková)