Vyhledávání


Kontakt

Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka
Horní náměstí 365/7
779 00 Olomouc

Tel.: 603 279 603 (advokátka)
Tel.: 775 263 352 (koncipientka)

E-mail: kovarikova@akkovarikova.cz

Ústavní soud vyhověl stížnosti obyvatel Bystročic

02.04.2012 21:19

Ústavní soud vyhověl v polovině února 2012 po téměř 3 letech ústavní stížnosti obyvatel Bystročic, kteří se domáhali vyhlášení místního referenda, aby zabránili výstavbě logistického centra v místní části Žerůvky. Důvodem, proč Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu na vyhlášení místního referenda, byla existence smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která by dle názoru soudu musela být porušena v případě, že by občané požadovali zabránění prodeje, pronájmu či zatížení určítých pozemků věcným břemenem (na což se mj. chtěli ptát v místním referendu).

Ústavní soud k tomu však uvedl, že "nelze žádným smluvním ujednáním mezi obcí a třetí osobou předem vyloučit občany z přímého podílu na správě věcí veřejných. Pouhým poukazem na existenci předchozího soukromoprávního závazku nelze zabránit občanům obce, aby k určité otázce veřejného  zájmu zaujali postoj demokratickým aktem místního referenda."

Jde o důležité rozhodnutí, které rozšiřuje možnosti občanů podílet se na správě věcí veřejných přímou cestou v místním referendu.

Celý text Nálezu Ústavního soudu zde