Vyhledávání


Kontakt

Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka
Horní náměstí 365/7
779 00 Olomouc

Tel.: 603 279 603 (advokátka)
Tel.: 775 263 352 (koncipientka)

E-mail: kovarikova@akkovarikova.cz

 

Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka

V roce 2002 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2002 až 2004 a 2006 až 2008 pracovala jako advokátní koncipientka v olomoucké a posléze ostravské advokátní kanceláři a v letech 2004 - 2006 pracovala jako právnička neziskové organizace. Po úspěšném složení advokátních zkoušek v září 2008 začala od ledna 2009 působit jako samostatná advokátka v Olomouci. Od roku 2007 působí jako externí vyučující na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, kde přednáší Základy práva a legislativy a Právo ochrany přírody, od roku 2011 externě přednáší Základy práva životního prostředí na Pedagogické fakultě UP Olomouc a od roku 2015 také na katedře rozvojových studií Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.

Ve své právní praxi poskytuje služby v oblasti práva občanského, rodinného či trestního a zaměřuje také na právo životního prostředí a správní právo (např. na problematiku stavebního zákona, územního plánování, místních referend, práv občanů obce/kraje apod.).

Mgr. Kovaříková se zajímá rovněž o veřejné dění, v letech 2014 - 2018 byla zastupitelkou Statutárního města Olomouc.

 

 

Mgr. Jana Součková, advokátní koncipientka

V roce 2009 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2009 působí jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Mgr. Dominiky Kovaříkové. Profesně se zajímá o občanské, pracovní, trestní a správní právo.
 

 

Michaela Bumbalíková

V roce 2020 úspěšně zakončila studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, bakalářský studijní program Právo ve veřejné správě a v současnosti je studentkou 5. ročníku magisterskkého studijního programu Právo na téže fakultě. Absolvovala dvouletou odbornou stáž na trestním úseku Okresního soudu v Uherském Hradišti a odbornou praxi na Odboru správních činností Magistrátu města Olomouce.