Vyhledávání


Kontakt

Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka
Horní náměstí 365/7
779 00 Olomouc

Tel.: 603 279 603 (advokátka)
Tel.: 775 263 352 (koncipientka)

E-mail: kovarikova@akkovarikova.cz

Služby

 

Svým klientům poskytujeme:

 

- právní poradenství

- právní rozbory, posouzení a stanoviska

- řešení ve všech fázích sporu (soudně i mimosoudně)

- zpracování smluv, dohod a dalších dokumentů

- zastupování při jednáních před soudy, orgány státní správy a samosprávy

- individuální přístup

 

 

Právní pomoc poskytujeme na odborné úrovni, pečlivě, komplexně a v co nejkratší možné době. Ke klientům přistupujeme individuálně s přihlédnutím k jejich osobním potřebám.