Vyhledávání


Kontakt

Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka
Horní náměstí 365/7
779 00 Olomouc

Tel.: 603 279 603 (advokátka)
Tel.: 775 263 352 (koncipientka)

E-mail: kovarikova@akkovarikova.cz

Občanské právo

 

  • zastupování v občanskoprávních věcech – vlastnické právo a spory o vlastnictví, otázky spoluvlastnictví, sousedská práva, vymáhání pohledávek, spory ze smluv, způsobilost k právním úkonům

  • agenda nemovitostí (pozemky, domy, byty, nebytové prostory) – převody, nájmy, darování, věcná břemena, zástavní práva, vklady do katastru nemovitostí včetně daňových přiznání

  • sepis smluv – např. kupních, darovacích, nájemních, o dílo, o půjčce, atd.

  • konzultace a rozbory předložených návrhů smluv

  • odpovědnost za škodu a náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

  • ochrana spotřebitele

  • poradenství pro občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti

  • otázky dědického práva