Vyhledávání


Kontakt

Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka
Horní náměstí 365/7
779 00 Olomouc

Tel.: 603 279 603 (advokátka)
Tel.: 775 263 352 (koncipientka)

E-mail: kovarikova@akkovarikova.cz

Správní právo

  • zastupování ve správních řízeních a v řízeních o správních žalobách a kasačních stížnostech

  • přestupkové řízení, řízení o správních deliktech

  • jednání s orgány státní správy a samosprávy (s obcemi, kraji, úřady všech typů a stupňů)

  • stavební řízení a územní plánování

  • právo na informace

  • problematika místního referenda

  • právo místních samospráv