Blog

Dlužit po splatnosti se nevyplácí

Mgr. Dominika Kovaříková, 3. února 2022
Dlužit po splatnosti se nevyplácí

Ve středu 3. února zvýšila s účinností od následujícího dne bankovní rada České národní banky úrokovou sazbu. Pro někoho je to možná informace, kterou pouze zaregistruje ve veřejném prostoru, na řadu lidí však bude mít tento krok více či méně významné dopady. Kromě vlivu na výslednou cenu hypoték má tento krok dopady i do výše úroků z prodlení.

Úrok z prodlení je platba, kterou může věřitel požadovat po dlužníkovi, jenž se dostal do prodlení s úhradou svého dluhu. Výši úroku z prodlení si sice strany mohou ujednat, pokud si ji však neujednají, platí výše úroku z prodlení, jak je stanovena nařízením vlády. A nařízení vlády č. 351/2013 Sb. stanovuje výši úroku z prodlení jako roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Reposazba byla nyní zvýšena z 3,75 % na 4,5 %. Pokud se tedy pohledávka stane splatnou po 30. 6. 2022 a ČNB do té doby repo sazbu opět nezmění, bude úrok z prodlení činit již 12,5 % ročně z neuhrazené části dluhu. Může se zdát, že oproti současné době, kdy je úrok z prodlení ve výši 11,75 %, jde o navýšení nepatrné, v závislosti na výši dluhu a délce prodlení však může dlužníky zasáhnout opět o něco citelněji.

V každém případě tedy doporučení zní: hraďte své dluhy včas, abyste se nevystavovali nebezpečí placení ne zrovna nízkých úroků z prodlení.