Advokátní kancelář
Mgr. Dominika Kovaříková
Naše služby

Služby

Právní pomoc poskytujeme na odborné úrovni, pečlivě, komplexně a v co nejkratší možné době. Ke klientům přistupujeme individuálně s přihlédnutím k jejich osobním potřebám.

právní poradenství

právní rozbory, posouzení a stanoviska

řešení ve všech fázích sporu

zpracování smluv, dohod a dalších dokumentů

zastupování při jednáních před soudy, úřady atd.

individuální přístup

...
Občanské právo
...
Rodinné právo
...
Trestní právo
...
Územní plánování a stavební právo
...
Ústavní a správní právo
...
Právo životního prostředí

Ceník

Odměnu za poskytované právní služby účtujeme dvojím způsobem.

Odměna smluvní


Smluvní odměnu účtujeme buď jako hodinovou odměnu, jako paušální odměnu za vyřízení případu nebo jinak dle povahy řešené věci. Tento způsob odměňování zcela závisí na dohodě s klientem. Odměna je v tomto případě tvořena s ohledem na náročnost případu, množství klientů zastupovaných v jedné věci, jejich finanční možnosti a další zohlednitelné faktory.

Odměna dle tarifu


Nedohodneme-li se s klientem na odměně smluvní, pak účtujeme za jednotlivé provedené úkony dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu.

O nás

Jsme tu pro Vás.

 • ...

  Od roku 2009

  Naše advokátní kancelář byla založena v lednu 2009 a navazuje na činnost olomoucké pobočky advokátní kanceláře JUDr. Karla Sochora.

 • ...

  Naše poslání

  Poskytujeme služby ve všech právních oblastech, především v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního, správního a trestního, právní pomoc poskytujeme také v oblasti práva životního prostředí a ochrany veřejných zájmů.

 • ...

  Naši klienti

  Mezi naše klienty patří kromě řady fyzických a právnických osob také obce a neziskové organizace.

 • ...

  Podílíme se na životě společnosti

  Náš tým je schopen adekvátně reagovat na požadavky klienta. Činnost kanceláře se neomezuje pouze na komerční poradenství. Považujeme za své právo a zároveň povinnost podílet se na životě společnosti a přispívat k dodržování lidských práv, ochraně veřejných zájmů a obhajobě konceptu právního státu.

 • ...

  Děti s sebou

  Naše kancelář je připravena také na dětský doprovod klientů - děti nám nevadí, naopak je rádi přivítáme a zabavíme hračkami, aby se rodiče mohli nerušeně soustředit na řešení svých případů.


 • Těšíme se
  na Vás!

Náš tým

Rádi se s Vámi potkáme.

Mgr. Dominika Kovaříková

Mgr. Dominika Kovaříková

advokátka

V roce 2002 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2002 až 2004 a 2006 až 2008 pracovala jako advokátní koncipientka v olomoucké a posléze ostravské advokátní kanceláři a v letech 2004 - 2006 pracovala jako právnička neziskové organizace. Po úspěšném složení advokátních zkoušek v září 2008 začala od ledna 2009 působit jako samostatná advokátka v Olomouci. Od roku 2007 působí jako externí vyučující na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, kde přednáší Základy práva životního prostředí. V minulosti působila jako externí vyučující rovněž na katedře biologie Pedagogické fakulty UP Olomouc a na katedře rozvojových studií Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.

Ve své právní praxi poskytuje služby v oblasti práva občanského, rodinného či trestního a zaměřuje se také na právo životního prostředí a správní právo (např. na problematiku účasti veřejnosti na rozhodování, územního plánování, stavebního zákona, místních referend, práv občanů obce/kraje apod.).

Mgr. Kovaříková se zajímá rovněž o veřejné dění, už druhé volební období je zastupitelkou Statutárního města Olomouc, je členkou Komise pro životní prostředí - poradního orgánu Rady města Olomouce a Komise pro legislativu - poradního orgánu Rady Olomouckého kraje. Zasedá rovněž v dozorčí radě Lesů města Olomouce a.s.

Mgr. Jana Součková

Mgr. Jana Součková

advokátní koncipientka

V roce 2009 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2009 působí jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Mgr. Dominiky Kovaříkové. Profesně se zajímá o občanské, pracovní, trestní a správní právo.

Napište nám

Odpovíme Vám co nejdříve.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Adresa


Horní náměstí 365/7, 779 00 Olomouc

Kontakty


Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka
kovarikova@akkovarikova.cz
+420 603 279 603
ev.č. ČAK: 12414

Mgr. Jana Součková, advokátní koncipientka
souckova@akkovarikova.cz
+420 775 263 352
ev.č. ČAK: 35573

Sledujte nás na Facebooku