Zpracování osobních údajů

Uživatel webu (dále jen „Uživatel“) „akkovarikova.cz” dostupnému na internetové adrese (URL) https://akkovarikova.cz/ (dále jen „Web“), poskytuje provozovateli Webu: Mgr. Dominika Kovaříková, (dále jen “Správce”), své osobní údaje.

Ten je jako správce zpracovává dle článku č. 6, písm. c) nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 EU(dále jen GDPR), a to z právního titulu zpracování nezbytném pro splnění právní povinnosti správce a písm. f) z právního titulu zpracování nezbytného pro účely oprávněných zájmů správce.

Uživatel dle čl. 6, odst. a GDPR poskytnutím osobních údajů uděluje výslovný souhlas k nakládání s jeho osobními údaji, tj. kontaktní e-mail, jméno a příjmení dle potřeb správce. Jedná se o zařazení kontaktních údajů do databáze Správce a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Správce.

Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat a to na kovarikova@akkovarikova.cz. Správce garantuje Uživateli i další práva uvedená v ustanoveních čl. 13, písm. a, c, d, a čl. 15. GDPR.

Uživatel má právo dle čl.16 na opravu a aktualizaci osobních údajů a dle čl. 17 GDPR na výmaz osobních údajů uživatele z databáze správce.

Správce je povinen po uplynutí všech právních titulů ke zpracování osobních údajů odstranit tyto osobní údaje ze svých databází a dále je neuchovávat.