Blog

Očkování dětí a nesoulad rodičů

Mgr. Dominika Kovaříková, 12. prosince 2021
Očkování dětí a nesoulad rodičů

Očkování proti covid-19. Asi nic tak nerozděluje v poslední době naši společnost, jako otázka a odpovědi na to, zda očkovat, či nikoliv, a nesoulad v odpovědi na tuto otázku se nevyhýbá ani rodičovským párům. Od července je možné očkovat proti covid-19 děti od 12 let, od poloviny prosince k nim přibude i skupina dětí od 5 let. 

Může se tak velmi lehce stát, že jeden z rodičů bude chtít dítě nechat naočkovat, druhý však bude zásadně proti. Dá se předpokládat, že vzhledem k panujícímu rozdělení společnosti osvědčená a doporučovaná dohoda mezi rodiči v této otázce nebude možná. Jak tedy postupovat, chci-li dítě nechat očkovat, ale druhý rodič nesouhlasí?

V takovém případě rodič, který se pro očkování dítěte rozhodl, se bude muset obrátit na soud s návrhem, aby ten nahradil svým rozhodnutím souhlas druhého rodiče, a to i v případě, že rodiče žijí odděleně a dítě bylo svěřeno do péče jen jednoho z nich. Platí totiž, že nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná, rozhodne na návrh jednoho z nich soud. Mezi významné záležitosti v životě dítěte řadí občanský zákoník v § 877 odst. 2 i nikoliv běžné léčebné a obdobné zákroky, kam očkování proti nemoci covid-19 zcela jistě spadá. 

V řízení, v němž bude soud rozhodovat o nahrazení souhlasu rodiče, který si očkování nepřeje, bude přihlíženo k tzv. nejlepšímu zájmu dítěte, soud bude muset zohledňovat a na miskách vah porovnávat rizika, která pro dítě mohou plynout z očkování, ale i z jeho absence. Vzhledem k tomu, že jde o problematiku zcela novou, není v tuto chvíli ještě rozhodovací praxe soudů známá a ustálená, nicméně soudní cesta je v případě nesouladu názorů rodičů o tom, zda dítě očkovat, či nikoliv, bohužel jediná správná.