Blog

Soud zrušil čtyři nezákonná opatření proti koronaviru

Mgr. Dominika Kovaříková, 23. dubna 2020
Soud zrušil čtyři nezákonná opatření proti koronaviru

Dne 23. dubna 2020 se v době stále trvajícího nouzového stavu přihlásila ke slovu také moc soudní. Městský soud v Praze, konkrétně jeho správní senát, zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která omezovala volný pohyb, maloobchod a služby. Opatření byla zrušena s účinností od pondělí 27. dubna 2020, k 23. dubnu 2020 je rozhodnutí pravomocné. Důvodem zrušení těchto opatření byla jejich nezákonnost. Městský soud v Praze se (ne)zákonností těchto opatření zabýval na podnět experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, který v této věci podal žalobu.

Soud shledal, že vydáním opatření Ministerstvo zdravotnictví překročilo meze svojí působnosti. Dle tiskové zprávy o jednání soudu se v případě opatření jedná o dosud bezprecedentní omezení základních práv, zejména svobody pohybu a svobody podnikání. Nutno zdůraznit, že možností omezení základních práv a svobod v době trvání nouzového stavu disponuje především vláda a náš právní řád nepřipouští tuto pravomoc delegovat na jednotlivé členy vlády (plyne to zejména z čl. 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a § 5 a 6 krizového zákona). Problém je v tom, že tato sporná opatření byla vydána v režimu zákona o veřejném zdraví, a nikoliv podle zákona krizového a zejména v tom, že jejich vydání nebylo v kompetenci Ministerstva zdravotnictví. Pokud by soud tuto skutečnost ignoroval, dalo by se hovořit o popření systému dělby moci v demokratickém právním státě.

Napadená opatření jsou zrušena s účinností od 27. dubna 2020 a vláda má do té doby prostor pro vydání obdobných krizových opatření, nyní již ale zákonným způsobem. Ministerstvo zdravotnictví však stále může proti rozsudku podat kasační stížnost.

 

(za použití tiskové zprávy z twitterového účtu Tiskové mluvčí Městského soudu v Praze sestavila Michaela Bumbalíková)